Výhody čističek vzduchu NanoFlow

1. JEDINÁ ČISTIČKA na českém trhu s potvrzenou účinností PROTI VIRŮM

Účinnost fotokatalýzy na rozklad virů je v obecné rovině popsána v odborné literatuře a potvrzena celou řadou testování. Co se týká konkrétně čističky NanoFlow laboratoře Státního zdravotního ústavu Centra epidemiologie a mikrobiologie potvrdily svým měřením účinek nanopovrchu TiO2 na kovových lamelách při likvidaci virů. Měřeny byly povrchy na kovových lamelách s katalyzátorem TiO2 osvícené katadovými výbojkami nové generace. Tyto komponenty jsou používány u všech čističek NanoFlow. Měřením byla prokázána antivirová účinnost již po 1 hodině a prokazatelný virucidní účinek při delší než 3 hodinové expozici.

2. SNIŽOVÁNÍ rizika přenosu přes AEROSOLY a potenciální VIROVÉ NÁLOŽE díky možnosti použití v PŘÍTOMNOSTI LIDÍ bez nutnosti větrat

Zcela zásadní výhodou, která předurčuje čističky vzduchu NanoFlow s nanotechnologií pro použití do veřejných prostor, je skutečnost, že tyto čističky vzduchu mohou fungovat kontinuálně v přítomnosti lidí a to v režimu 24/7. Nejedná se tedy pouze o dezinfekci v daný moment, po které je nutné několik hodin větrat, jako tomu je u ozonátorů či UV-C lamp, ale naopak průběžné snižování rizika přenosu virů přes aerosoly a potenciální virové nálože. Pravě ta totiž ovlivňuje zda-li se viru ubráníme, případně jaký průběh nemoci (nejen COVID-19) budeme mít. Kontinuální čištění vzduchu je tedy naprosto klíčové pro všechny prostory, kde se potkávají lidé.

Přenosu viru přes aerosoly nezabrání ani rouška, navíc stačí když nakažený v interiéru dýchá, nemusí ani mluvit. Dle posledních studií relevantních institucí včetně Světové zdravotnické organizace může vir setrvat na vzniklých aerosolech i několik hodin. Z toho důvodu je klíčové tyto prostory čistit kontinuálně v přítomnosti lidí. Čistička NanoFlow tedy snižuje pravděpodobnost přenosu i potenciální virovou nálož. UV-C lampy ani ozonátory tomuto přenosu vůbec nezabrání a dají se použít až např. po zavírací době, kdy není v přítomosti žádný živý organismus. Přenos přes aerosoly je v současnosti skloňován jako ještě nebezpečnější než přenos přes kapénky i povrch.

3. LIKVIDACE virů nikoliv pouhé ZACHYCENÍ. a to na úrovni NANOMETRŮ

Naprostá většina čističek na trhu nečistoty zachycuje pomocí filtrů. V té souvislosti je nutné zmínit dvě důležité skutečnosti.

Jednak používání filtrů s sebou logicky přináší nutnost filtry měnit, s čímž jsou spjaty provozní náklady až v řádu několika tisíců za rok. V případě nedůslednosti se filtry ucpávají a z čističek vzduchu se stává ohnisko nečistot, kde se množí bakterie, plísně, houby apod. Čistička vzduchu tak naopak negativně přispívá ke kvalitě vzduchu v interiéru.

Dále je potřeba vnímat, že i ty nejlepší filtry na trhu nejsou schopné zachycovat částice menší než 0,3 mikronů. To znamená, že současné čističky vzduchu jsou proti koronaviru, který měří v průměru zhruba 0,1 mikronů, naprosto neúčinné.

NanoFlow využívá místo filtrů jednoduché chemické reakce – fotokatalýzy, což je přirozený rozklad látek za přítomnosti světla. Díky tomu jsou čističky vzduchu NanoFlow schopné nečistoty rovnou likvidovat, a ne je pouze zachycovat. Oproti filtrům mají také naše čističky téměř neomezenou minimální velikost likvidovaných částic. Čističky NanoFlow jsou tak jedny z mála, které fungují i proti nečistotám v řádech nanometrů, jako je např. koronavirus. Více o čističkách NanoFlow najdete zde.

4. nulová ÚDRŽBA + nulové PROVOZNÍ NÁKLADY + nekonečná ŽIVOTNOST

Absence filtrů a sázka na rozkládání nečistot pomocí fotokatalýzy s sebou přináší i další zásadní výhodu. NanoFlow oproti všem ostatním čističkám vzduchu nevyžaduje naprosto žádnou údržbu. Nečistoty jsou likvidovány na molekulové bázi a výsledným produktem je pouze CO2 a H2O v podobě vlhkosti.

V té souvislosti také nemusíte utrácet za výměnu filtrů a čističky vzduchu NanoFlow tak vyžadují mimo zanedbatelné spotřeby elektřiny (cca 1Kč/den) naprosto nulové provozní náklady. Vzhledem k tomu, že se během reakce nic nespotřebovává, má čistička vzduchu NanoFlow také nekonečnou životnost.

5. FUNKČNOST proti VIRŮM i všem ostatním NEČISTOTÁM

Jak bylo již zmíněno největší výhodou čističek vzduchu NanoFlow oproti ostatním produktům je prokázaná účinnost proti virům. Čistička vzduchu NanoFlow je však schopná likvidovat i všechny ostatní nečistoty jako jsou bakterie, plísně, roztoči, prachové částice či alergeny. Platí tedy skutečnost, že čističky obecně zlepšují kvalitu vzduchu v interiéru a pomáhají alergikům předcházet vážnějším onemocněním jako je astma apod. Fotokatalytické čističky jsou navíc jediné, které likvidují i karcinogenní plyny jako jsou formaldehyd, toluen či oxidu dusíku.

6. JEDNODUCHOST = minimální HLUČNOST a SPOTŘEBA

Je potřeba dále zmínit, že NanoFlow není jediný výrobce, který v čističkách používá fotokatalytické filtry. Nicméně zatímco ostatní je používají v kombinací s dalšími typy filtrů, NanoFlow je jediná čistička na trhu, která hlavní účinnost vidí právě ve fotokatalýze. Díky tomu se jedná o mnohem jednodušší řešení čištění vzduchu než u ostatních výrobců, kteří potřebují k protlačení vzduchu celou soustavou filtrů větší sílu. To má vliv na spotřebu a hlučnost takových čističek. Ve prospěch NanoFlow také jednoznačně hraje plocha fotoaktivního filtru a technologie nanášení nanočástic titanu, jinými slovy účinnost. Dále je potřeba dbát na kvalitu nanešení TiO2 a věřit pouze ověřeným výrobcům, nekvalitní napodobeniny mohou být totiž nebezpečné.

7. Nulová produkce OZONU

Výrobci konkurenčních čističek vzduchu, kteří využívají standardních filtrů, uvádějí jako nevýhodu fotokatalytických čističek produkci ozonu, který údajně vzniká jako vedlejší produkt. Po konzultaci s odborníky v oboru se toto tvrzení týká spíše nekvalitních ionizátorů, které ozon produkovat mohou. Čističky NanoFlow žádný ozon neprodukují.

8. DESIGN a ANTIBAKTERIÁLNÍ povrch čističky

Řešení čištění vzduchu technologií NanoFlow je revoluční nejenom technologicky, ale i po designové stránce. NanoFlow nabízí alternativu oproti klasickému vzhledu spotřebiče a „srdce“ čističky ukládá do schránky z umělého kamene K-Life. Čistička se tak perfektně hodí do moderních interiérů a bude nenápadnou součástí nikoliv dalším plastovým spotřebičem a rušivým prvkem. Tento materiál je navíc sám o sobě antibakteriální a funguje na stejném principu fotokatalýzy jako vnitřek čističky, s tím rozdílem, že využívá přírodního slunečního světla. Efekt čištění je tedy zdvojený. Více o materiálu K-Life zde.

9. INOVATIVNÍ přístup ve formě čištění - MOBILNÍ verze či KONFERENČNÍ STŮL

NanoFlow přináší na trh inovativní produkty nejenom s ohledem na technologii čištění ale i samotnou formu. Zákaznící si mohou vybrat mezi designovou verzí k zavěšení na zeď, mobilními verzemi dvou velikostí či konferenčním stolem s integrovanou technologií čištění. Stacionární designová verze je vhodná do jakýchkoliv reprezentativních prostor, domácností či obchodů a podobných veřejných prostor. Mobilní bytelná a odolná verze je ideálním řešením v případě, že čističky vzduchu je potřeba převážet z místa na místo. Konferenční stoly jsou zase naprosto inovativním řešením čištění vzduchu v jednacích místnostech a kancelářích, kde se u jednoho stolu potkává více lidí. Viry a bakterie jsou v takovém případě likvidován přímo v prostoru, kde spolu lidé interagují. Tomu odpovídá nejvyšší možná účinnost.

10. ČESKÝ produkt a know-how

Čističky vzduchu jsou saturovaným a fragmentovaným typem trhu. To znamená, že se objevuje celá řada výrobců a žádný z nich není dominantní. Nejvýznamnějšími hráči na trhu čističek vzduchu jsou značky jako Philips, Xiaomi, Rowenta, Dyson či Sencor a Sharp. Jak tedy může v této společnosti uspět český produkt?

Česká republika je světovou velmocí v nanotechnologiích, které se využívají při výrobě katalytických filtrů. Čističky vzduchu NanoFlow jsou založeny na zkušenostech a znalostech odborné veřejnosti včetně těch největších kapacit tohoto oboru. Fotokatalyzátor TiO2 se nanáší na kovové lamely v podobě nanočástic a toto nanášení probíhá v několika procesech za různých teplot a v různých vrstvách tak, aby nanotitan na filtrech držel. Po téměř tisíci pokusech se povedlo tento proces dovézt k dokonalosti a toto know-how si pečlivě střežíme. NanoFlow jsou české nanočističky vzduchu založené na českém know-how.