Ionizace vzduchu a její vliv na náš organismus

CO TO VLASTNĚ JSOU TY VZDUŠNÉ IONTY

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Vliv záporných iontů na lidské zdraví je detailně popsán například Erwinem Neherem a Bertem Sakmannem, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy v oblasti funkce iontových kanálů v buňkách.

V přírodě je poměr kladných a záporných iontů přibližně v rovnováze. Výraznou převahu záporných iontů pak můžete poznat např. po bouřce.

lightning-1158027_1920

Vyšší poměr kladných iontů způsobuje zejména:

bolest hlavy, únava, závratě, nevolnost, podrážděnost, úzkost, deprese, špatné soustředění, poruchy spánku, bolesti břicha, potíže s dýcháním, vyšší krevní tlak a další

Vyšší poměr záporných iontů způsobuje:

psychickou pohodu, snadnější dýchání, vyšší soustředěnost, dobrou náladu, snížení pocitu únavy, snížení krevního tlaku, zvýšení výkonnosti, lepší a klidnější spánek, zdravé prostředí, odbourávání stresu a také mají velmi příznivý dopad na snížení dopadu elektrosmogu na lidský organismus.

Pozitivní dopady vysoké koncentrace negativních iontů jsou dávno známy a jejich kladný vliv na zdraví a psychiku jsou vědecky doloženy a ověřeny. Zajímavé odkazy na toto téma např. ze SZÚ naleznete na konci popisu, ale dají se najím mnohé další, včetně diplomových prací z různých VŠ a nejrůznějších studií z celého světa (včetně ČR).

Vdechováním a vstřebáváním aniontů dochází k obnovení přirozené tělesné rovnováhy a k detoxikaci organismu.

geoair 4

Jejich působení má řadu příznivých účinků:

 • podpora léčby alergií, astmatu, senné rýmy, zánětů dutin a respiračních chorob
 • normalizace hormonální rovnováhy
 • uvolnění nadměrné hladiny serotoninu a histaminu
 • podpora léčby migrén a depresivních stavů
 • eliminace bakterií, plísní a kapénkových infekcí
 • snížení krevního tlaku
 • zlepšení vlastností krve
 • zlepšení koncentrace, vitality, produktivity práce
 • regenerace organismu po fyzické a duševní námaze
 • harmonizace tělesných funkcí s vazbou na psychiku posílení imunitního systému.

Takto upravený vzduch, který dýcháme, zmenšuje alergické a astmatické reakce organismu a odstraňuje alergeny z prostředí, pomáhá proti alergiím a astmatu hned dvojím způsobem.

Běžným větráním bohužel nemáte možnost dlouhodobě počet záporných iontů navýšit (viz článek či tato studie). Záporné ionty v přírodě, stejně tak z ionizátorů, mají velmi krátkou životnost a jsou pohlcovány většími, kladnými ionty. Proto je velmi důležité mít nepřetržitý přísun těchto záporných iontů. Pokud tedy nevětráte denně 24h v létě i zimě, máte na 100 % velmi nízký počet těchto vzdušných vitamínů ve vzduchu. Proto je nutné záporné ionty neustále doplňovat. Tyto vzdušné vitamíny vyrábí právě ionizátor ať už jako samostatný filtr, nebo je součástí téměř každé čističky vzduchu.

Ionizace v přírodě a v místnostech dle menší studie nadšenců prokázala různé koncentrace záporných iontů. V tabulce níže jsou uvedené orientační hodnoty záporných iontů naměřených na různých místech:

inozace v přírodě

Existuje několik způsobů ionizací a každá má své pro a proti. Proto si je zde trochu přiblížíme.

 1. Ionizace pomocí kovového hrotu je tou nejlevnější možností (např. Ionic Care). Její výhodou jsou velmi nízké provozní náklady a produkce pouze záporných iontů. Nevýhodou pak je nutnost pravidelně hrot ionizátoru čistit, vedlejším produktem je vyšší produkce nežádoucích látek (jako je ozón, byť zařízení nepřekročí maximální povolený limit), u nečistot dochází ke zvětšování molekul, které se pak snesou na zem, pokud nejsou zachyceny elektrostatickým filtrem. Dosah takového ionizátoru je pak max. 3 metry od místa umístění.
 2. Ionizace pomocí uhlíkového hrotu je o něco nákladnější technologie, nicméně neprodukuje žádné škodlivé látky a hrot ionizátoru není třeba nijak udržovat. Jeho dosah a účinnost je podobná jako u kovového hrotu.
 3. Plazmová ionizace je novější technologií. Její nevýhodou může být produkce i kladných iontů. Nicméně kladné ionty, zanikají prakticky při jejich vzniku. Velkou výhodou je, že OH- (záporné ionty) nabourávají strukturu nečistot mimo filtr a tak dochází k eliminaci virů a bakterií už mimo samotný ionizátor. Díky tomu je účinnost tohoto ionizátoru mnohem větší na viry a bakterie než u ostatních. 
 4. Ionizace pomocí uhlíkových vláken je v současné době nejvyspělejší technologií a byť nemá třeba takové účinky na viry a bakterie jako plasma, tak dokáže produkovat mnohem větší množství záporných iontů (desítky až stovky milionů/cm3). Produkuje O- a OH- ionty, které jsou pro naše tělo nejvhodnější a zároveň neprodukuje žádné škodlivé látky. Na provoz stačí jen velmi malé napětí a proto se dá použít tato technologie i do přenosných zařízení.
 5. Přirozená ionizace která může probíhat různými způsoby jako třeba tříštění vody o stěny (vodopády) či specifickou minerální strukturou, která vlivem svého silového pole dokože štěpit  na  ionty molekuly vody jako např.  tato jedinečná barva.

 

Už i samotné zvýšení koncentrace záporně nabitých kyslíkových iontů má velmi pozitivní vliv na sliznice dýchacích cest. Většina alergiků tak zaznamenává značné zmírnění obtíží již po několika hodinách. Ionizátor navíc čistí vzduch v místnosti od alergenů, a to s vysokou účinností.

Vlivem dlouhodobého působení zvýšené koncentrace záporných iontů dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. Zvyšuje se pH krve, roste podíl albuminu a významně se snižuje hladina serotoninu. Výrazně klesá sedimentace a snižuje se počet leukocitů v perifériích. Nejvýraznější změnou je ovšem změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak hlavně u lidí se sklonem k hypertenzi.

Ionizátor zvyšuje hladinu aniontů v krvi, čímž upravuje pH krve směrem k zásadité. Tím podstatně zrychluje regeneraci buněk např. po sportovním výkonu. Po intenzivním sportovním výkonu je totiž ze svalů do krve vyplavována kyselina močová a kyselina mléčná. Tím se pH krve stává kyselé a dochází ve zvýšené míře k tvz. katabolismu (destrukci) buněk.

Anionty v krvi také upravují podíl elektrolytů v krvi, čímž působí antioxidačně, snáze přenášejí energii do svalů a zlepšují přenos nervových vzruchů z mozku do svalů – zlepšuje se koordinace pohybu. Vyšší koncentrace záporných atmosférických iontů činí vzduch svěžejším, dýchatelnějším, lehčím a objektivně čistším. Kladné ionty mají právě opačný účinek.

Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích, stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Pokud je koncentrace iontů v 1 cm3 pod 100, pohyb řasinek se zastavuje. Přitom podle měření je koncentrace iontů v městských bytech a kancelářích nižší než 50 iontů na cm3.

O vlivu záporných iontů se můžete dočíst i zde:

Státní Zdravotní Ústav Praha - elektronové mikroklima

Vzdušné ionty a naše zdraví

SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE VZDUŠNÝCH IONTŮ

Effect of ionization on microbial air pollution in the dental clinic

Controlled Trial of Naturalistic Dawn Simulation and Negative Air Ionizatio

Nejlepším řešením jak zvýšit množství záporných iontů v domácnosti je buď časté intenzivní větrání, větší množství květin či rostlin, různé vodní fontánky nebo zvlhčovače vzduchu a nebo přímo k tomu vyrobeným zařízením na ionizaci vzduchu jako jsou tyto dva produkty:

 

5 GA eliminace