Síla patogenních zón

Detekce geopatogenních zón je vlastně jedním ze tří kroků při hledání těchto negativních zón. Dalo by se říct, že tento proces je složen z hledání, detekování a měření tohoto škodlivého záření. Jednotlivé kroky bychom mohli popsat tímto způsobem:

 

Hledání geopatogenních zón = procházení domácností (či pozemku) s virgulí či jiným nástrojem, který pomáhá zóny nalézt.

Detekce geopatogenních zón = nalezení této zóny a určení směru proudění. Dále se dá detekovat i šíře zóny, nicméně ta je téměř vždy v rozmezí 40-60 cm a proto toto není nezbytné dělat.

Měření geopatogenních zón = určení síly intenzity škodlivosti pro lidský organismus

 

V tomto článku se budeme zabývat měřením geopatogenních zón, tedy určením síly její intenzity. Je to velmi důležitý ukazatel toho, jak moc dokáže zóna škodit a v jak krátkém čase. Nutno dodat, že síla zóny intenzivněji ovlivňuje děti, seniory nebo nemocné. U těchto skupin lidí je nutno počítat se sílou GPZ +1. Tedy pokud Vám proutkař v domácnosti naměří zónu o intenzitě 3, tak děti jí budou vnímat jako 4 (batolata klidně na úrovni 5), stejně tak senioři, nemocní, nebo velmi citliví lidé.

 

Stupnici, kterou používáme my, je 1 - 10 kdy stupeň 1 je nejslabší a 10 je nejvyšší.

1. stupeň
Velmi slabá zóna na hranici detekce, účinky na organismus jsou minimální.
 
2. stupeň
Senzibilem dobře rozpoznatelná a i zde dokáže její účinky zdravý organismus i dlouhodobě eliminovat. Nemocného člověka, děti či seniory již oslabuje a proces léčby prodlužuje.
 
3. stupeň
V zóně o této intenzitě by se zdravý člověk neměl již vyskytovat déle jak 8 hodin. Zde se již dostavují první symptomy s poruchou spánku a možnými bolestmi hlavy. Nicméně toto se může projevit až třeba po roce spaní v této zóně.
 
4. stupeňface-622904_1920
Častá nespavost, zvýšená nervozita, bolesti hlavy, zad, kloubů a možný pocit trvalé bolesti či nemoci (v těch místech, kudy zóna proudí). Vliv zóny zpravidla lidé pocítí do několika měsíců od pravidelného spánku v této zóně, ale dokáží je pocítit už i po několika hodinovém sezení v této zóně (např. kancelář)


5. stupeň
Pro citlivější lidi je tato zóna rozpoznatelná během několika minut. Vyvolává lehkou nevolnost, pocit nejistoty, nervozity, zhoršené soustředění, které si nedovedou vysvětlit. Běžní lidé mohou příznaky pocítit během cca 2-3 hodin.
 
6. stupeň
Silný negativní vliv této zóny na senzibila je již během vstupu do zóny a pro běžné lidi to znamená příznaky z úrovně 5 během několika minut. Dobrý spánek v této zóně již prakticky není vůbec možný, snad jen pro lidi s nulovou senzibilitou, kterých ale moc není. Nutno ale podotknout, že i když necítí tito lidé žádné příznaky, tak na jejich zdraví se to z dlouhodobého hlediska výrazně podepíše. Prostě najednou přijde z ničeho nic těžká nemoc.
 
7. stupeň
Velmi rychlý nástup pocitu nevolnosti, malátnosti, zvýšení tlaku a všech již výše zmíněných příznaků.

Od tohoto stupně se zóny vyskytují spíše vzácně a většina lidí v takovém místě ani nepobývá.
 
8. stupeň

Vznik zhoubného bujení během několika měsíců či let, ale chybí zde zcela nervová reakce. Proto se v této zóně cítí člověk o něco lépe než v předchozí (o to více je zákeřnější). Pro pohyb v této zóně je typická spíše apatie. Chybí regenerace.
 
9. stupeň
Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu - možná jste již někde na cestách viděli ceduli POZOR, ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD, přitom se jednalo o rovný a přehledný úsek cesty, který ničemu takovému nenasvědčuje) Takovouto zónou stačí projet autem a hned na sobě pocítíte nevolnost. Během několika hodin ztráta vědomí. Těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní. Stav organismu se jen výjimečně vyléčí intenzivní léčbou.
 
10. stupeň
Smrtelně nebezpečná zóna. Pro citlivější jedincce může smrt nastat během několika hodin. Setkal jsem se ale i s extrémními případy, kdy se rakovina objevila až po 5ti letech.

kontaktujte nás_1objednat měření_1