Detekce versus měření GPZ

Rád bych se pozastavil nad pojmem měření geopatogenních zón, či případně detekce geopatogenních zón, protože se nejedná o jedno a to stejné, byť oba pojmy spolu velmi úzce souvisí a oba pojmy se během měření (či detekce) patogenních zón v praxi projeví. Touto cestou bych se k detekci versus měření GPZ vyjádřil tak, že pravda je obojí. Vše vysvětlím.network-3537401_1920

Měření geopatogenních zón je pojem, který slyšela většina lidí zajímající se o témata spojené s poruchy spánku, nespavostí, nevysvětlitelnými bolestmi hlavy migrény apod. Proto je tento pojem tak rozšířený a přesto není úplně přesný. Měření jako takové znamená, že daná zóna dostane určitou hodnotu (změřili jsme ji). V tomto případě GPZ se jedná o hodnotu intenzity, kdy naše stupnice je 1-10 s úrovní škodlivosti 1 nejnižší, 10 nejvyšší. 

Detekce geopatogenní zóny pak značí ona místa, kde je proutkař (senzibil či telegnostik) nalezne. Tedy detekce je identifikování škodlivého místa GPZ zóny. Zároveň do detekce patří i určení směru, kudy zóna proudí. Opět detekujeme směr a oblast působení této dráždivé a zdraví škodlivé zóny. 

Prakticky to tedy znamená, že pokud si objednáte měření geopatogenních zón, tak v tomto procesu dojde jak k detekci místa a směru proudění, tak ke změření její intenzity škodlivosti. Proto většina senzibilů a proutkařů zabývající se tímto tématem, využívá převážně pojmu měření, protože abychom určili intenzitu dané geopatogenní zóny, musí logicky proběhnout i její detekce. A pro běžné lidi je jednodušší znát jeden zaběhnutý pojem, než si hlavu zatěžovat složitými a nejasnými pojmy.

 kontaktujte nás_1objednat měření_1