b) Na co si dát pozor při výběru senzibila, který mi zóny změří?

Skvělým ukazatelem jsou reference a množství spokojených zákazníků.

Aby senzibil dával otevřenou možnost každému člověku poskytnout svou zpětnou vazbu nezávisle na výsledku měření.

Dobrým ukazatelem je cena za měření. Pokud je podezřele levná, hledejte za tím cíl senzibila prodat Vám po měření nějaký odrušovač.

Pokud senzibil měří také pozemky a stavby, dokládá tím, že mu jde o komplexní službu. Na pozemku totiž prodej odrušovače nemá žádný smysl.

Podstatná je také definice toho, co GPZ skutečně je. Ověřte si, zda-li senzibil definuje GPZ jako záření vycházející ze zemského jádra, kde vlivem puklin či prasklin se tato energie neuzemní, prostupuje na povrch země a tím působí na vše živé. Definice může mít trochu pozměněné názvosloví, ale podstatný je princip tektonických poruch a možné záření z jádra na zem. Nic jiného GPZ nejsou.