GEOPATOGENNÍ ZÓNY

První informace o geopatogenních zónách pocházejí již ze staré Číny, kdy byly označovány jako „dračí žíly“. Dříve než se na pozemku začalo stavět, byli přizváni proutkaři, aby zjistili místo, kde tyto žíly nejsou a může zde v poklidu stát patřičná budova. V pozdějších dobách už v Egyptě i v Evropě se lidé řídili podle toho, kam se usídlil dobytek k odpočinku. Zvířata mají přirozený cit pro to, kde je a kde není špatná zóna. Například pes si lehne do míst, kde zóna není a naopak kočka tato škodlivá místa vyhledává.

Co je to vlastně geopatogenní zóna?


Zóna jako taková vzniká hluboko v zemi v litosférických deskách, kde se díky jejich posunům vytváří pukliny a trhliny, které se ve většině případů zaplaví spodní vodou. Vlivem zemského jádra, kosmického záření a právě této vody dochází ke vznikům jemného elektromagnetického vlnění, které prochází skrz všechny vrstvy zemské kůry na povrch země. Právě tyto vibrace dostaly dříve název dračí žíly, ale dnes je známe pod pojmem geopatogenní zóny, které jsou měřitelné. Paradoxní je, že čím výš se zóny měří, tím větší mají intenzitu a tím i větší vliv na veškerý organismus. Za tímto jevem se opět skrývá kosmické záření, které tyto vibrace umocňuje.

Geopatogenní zóny nám dokáží velmi znepříjemnit život, a proto je důležité vědět, zdali jsme těmito zónami ovlivněni či nikoli. Od bolesti hlavy, kloubů, zad či migrén se dá velmi rychle dostat i k závažnějším chorobám, jako jsou například problémy lymfatického systému, nervové a psychické problémy, poruchy soustředěnosti a v nejzávažnějším případě i rakovina. Ty se už musí řešit přes lékaře a zdravotní střediska a jejich léčba není levný ani příjemný proces. Nejlepším způsobem jak předejít možným potížím, je nechat si byt či dům důkladně proměřit a udělat taková opatření, která nás mimo tyto zóny posunou.

Díky posledním několika desítkám let se na tuto problematiku trochu zapomnělo. Přeci jen se hledělo na technický rozvoj, modernizaci, zjednodušování a pokroky jako takové. Tím se člověk velmi oprostil od spojení s přírodou a stejně tak se vytratilo povědomí o těchto negativních přírodních jevech. To bohužel ale neznamená, že tu nejsou.

Ale i tato problematika se dá řešit!